Chránená dielňa

Chránená dielňa (CHD) alebo chránené pracovisko (CHP) sú pracoviská zriadené právnickou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej

50 % občanov so zdravotným postihnutím, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.